info@colas-abogados.com
+34 966 868 492

Processrätt

Processrätten Svensktalande Advokater på Costa Blanca

Processrätt

Processrätten reglerar förfarandet vid domstolar och vid skiljedomsprövning. Den kan även delas in i straffprocess, civilprocess och förvaltningsprocess.

Det spanska rättsväsendet skiljer sig mycket från det svenska rättsväsendet Det spanska systemet bygger på 1800-talets regler och är extremt formalistiskt, vilket gör det långsamt och byråkratiskt. På Colás Abogados rekommenderar vi alltid att försöka nå en vänskaplig överenskommelse. Men ibland är det omöjligt.

På Colas Abogados har vi lång erfarenhet av processrätt, så vi kan representera dig i domstolarna och ta hand om dina intressen.